బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఈ వారం కూడా ఇద్ద‌రు ఎలిమినేట్ అవుతారు అని మీరు భావిస్తున్నారా ?

440