రోబో 2.0 సినిమా బాహుబ‌లి రికార్డుని బ‌ద్ద‌లు కొడుతుంది అని మీరు భావిస్తున్నారా?

328