కోట్ల కుటుంబం టీడీపీలోకి వస్తే కేఈ హవా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారా?

143