బిగ్ బాస్ లోకి ఎంటర్ అయిన నూతన నాయుడు కౌశల్ కు సపోర్ట్ చేస్తాడు అని భావిస్తున్నారా?

325