బిగ్ బాస్ హౌస్ లో కౌశ‌ల్ తొ గొడ‌వ ప‌డిన వారు ఎలిమినేష‌న్ అవుతున్నారు అని మీరు భావిస్తున్నారా?

461