దగ్గుబాటి కుటుంబం వైసీపీలో చేరడం వల్ల తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని మీరు భావిస్తున్నారా?

247