తెలంణాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబుతో కలవడం వల్లే ఓటమిపాలైందని భావిస్తున్నారా ?

325