ఏపీ అసెంబ్లీ చివరి సమావేశాలకు వైసీపీ హాజరుకాకపోవడం సమర్థనీయమేనా?

225