హేరిటేజ్ కంపెనీకి షాక్ ఇచ్చిన సీఎం జగన్ కేసీఆర్

152

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి