తెలంగాణ‌లో ప్ర‌లోభాల‌కు ఏ పార్టీ ఎక్కువ పాల్ప‌డుతోంది అని భావిస్తున్నారు?

300