రోజాకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదని రోజా కూతురు ఏం చేసిందో తెలిస్తే షాక్

165

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి