జగన్ కేబినెట్లో వారిద్దరి పేర్లు లేకపోవడంపై షాకైన విజయమ్మ

96

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి