జగన్ కేబినెట్లో వారిద్దరి పేర్లు లేకపోవడంపై షాకైన విజయమ్మ

112

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి