అసెంబ్లీ నుంచి ముగ్గురు MLAలు సస్పెన్షన్..షాక్ లో చంద్రబాబు

240