సీఎం జగన్ హాలులోకి రాగానే లోకేష్ ఏం చేశాడో చూడండి

230

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి