సీఎం జగన్ హాలులోకి రాగానే లోకేష్ ఏం చేశాడో చూడండి

247

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి