ఓటమిని తట్టుకోలేక మీటింగ్ లో కార్యకర్తలకు పవన్ కోపంతో ఎలా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడో చూస్తే షాక్

147

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి