గోదావరి జిల్లాల్లో గెలిచే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్దులు వీరే లీకైన సర్వే రిపోర్ట్

239

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి