వైఎస్ జగన్ పై మాజీ తెలుగు హీరోయిన్, మహరాష్ట్ర ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ హాట్ కామెంట్స్

253

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి