ఉపాసన చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ ఏమని స్పందించాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

345

ఉపాసన చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ ఏమని స్పందించాడో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి