ఏపీ తొలి కేబినెట్ సమావేశంలో జగన్ 5 సంచలన నిర్ణయాలు ఇవే

130

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి