సచివాలయంలోకి జగన్ ఎంట్రీ .. మొదటి సంతకం ఏ ఫైల్ మీద చేశారో తెలుసా?

116

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి