తెలంగాణ‌లో చంద్ర‌బాబు రోడ్ షో వ‌ల్ల ఉప‌యోగం ఉంటుంది అని భావిస్తున్నారా ?

321