జగన్‌కి మమతా బెనర్జీ ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పిందో తెలిస్తే షాక్

262

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి