గుంటూరు – కృష్ణా జిల్లాలో గెలిచే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్దులు వీరే లీకైన సర్వే రిపోర్ట్

257

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి