అసెంబ్లీ నిద్ర పోయిన మహిళా మంత్రి వెంటనే జగన్ ఏం చేసాడో తెలిస్తే షాక్

219

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి