ఓటమితో కుమిలిపోతున్న చంద్రబాబుకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన CM జగన్..కోపంతో రగిలిపోతున్న 151 MLAలు

228

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి