అలీకి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చిన సీఎం జగన్ ఆనందంలో అలీ ఫ్యామిలీ ఏం పదవి ఇచ్చాడంటే?

137

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి