వైయస్ జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం ఇక ఎన్టీఆర్ మధ్యాహ్న భోజన పథకం రద్దు.

173

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి