భర్త చనిపోయిన విషయం తెలియగానే హీరోయిన్ సుమలత ఏం చేసిందో తెలిస్తే కన్నీళ్ళు ఆగవు.

759