జగన్ CM అయితే షర్మిలకు ఏం పదవి ఇవ్వబోతున్నాడో తెలుసా? షాక్ లో వైసీపీ శ్రేణులు

193

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి