హరికృష్ణ మృతి కారణంగా పవన్ తన పుట్టినరోజు నాడు ఏం చేసాడో తెలిసి షాకయిన NTR.

559