లగడపాటి తాజా సర్వే 2019 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీదే విజయం

341

లగడపాటి తాజా సర్వే 2019 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీదే విజయం

సర్వే రిపోర్ట్…

 1. శ్రీకాకుళం మొత్తం సీట్లు – 10
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – ‍04
  వైసీపీ గెలిసేవి – ‍‍06
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – ‍00
 2. విజయనగరం మొత్తం సీట్లు – 9
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 05
  వైసీపీ గెలిసేవి ‍ ‍- 04
  జనసేన గెల్చుకొనేవి ‍‍- 00
 3. విశాఖపట్నం మొత్తం సీట్లు – 15
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి ‍‍- 08
  వైసీపీ గెలిసేవి ‍‍ – 07
  జనసేన గెల్చుకొనేవి ‍‍‍- 00
Image result for lagadapati

4 .తూర్పుగోదావరి మొత్తం సీట్లు – 19
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 09
వైసీపీ గెలిసేవి – 08
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 02

 1. పశ్చిమగోదావరి మొత్తం సీట్లు – 15
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 04
  వైసీపీ గెలిసేవి – 07
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 04
 2. కృష్ణ మొత్తం సీట్లు – 16
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 7
  వైసీపీ గెలిసేవి – 09
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 00
 3. గుంటూరు మొత్తం సీట్లు – 17
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 09
  వైసీపీ గెలిసేవి – 08
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 00
 4. ప్రకాశం మొత్తం సీట్లు – 12
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 02
  వైసీపీ గెలిసేవి – 10
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 0
 5. నెల్లూరు మొత్తం సీట్లు – 10
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – ౦3
  వైసీపీ గెలిసేవి – 07
  జనసేన గెల్చుకొనేవి ‍- 00
 6. కడప మొత్తం సీట్లు – 10
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి – 01
  వైసీపీ గెలిసేవి – 09
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 0
 7. కర్నూల్ మొత్తం సీట్లు – 14
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి ‍- 04
  వైసీపీ గెలిసేవి ‍ ‍- 10
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 00
 8. అనంతపురం మొత్తం సీట్లు – 14
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి ‍‍- 06
  వైసీపీ గెలిసేవి ‍ ‍- 08
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 00
 9. చిత్తూర్ మొత్తం సీట్లు – 14
  టీడీపీ గెల్చుకొనేవి ‍ ‍ 04
  వైసీపీ గెలిసేవి ‍‍ 10
  జనసేన గెల్చుకొనేవి – 00
Image result for lagadapati

ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ మొత్తం సీట్లు – 175

వైసీపీ గెలిసేవి – 103
టీడీపీ గెల్చుకొనేవి -66
జనసేన గెల్చుకొనేవి – 06
బీజేపీ – 00
కాంగ్రెస్ -0