ఎన్నిక ముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చనందుకు..ఈ ఎంపీలకు ఎలాంటి శిక్ష వేసారో తెలిస్తే దిమ్మతిరుగుంది

41

ఈ క్రింద వీడియో చూడండి