సూపరిండెంట్ పోస్టులు.. జీతం : 56,100/-

414

VMMC-SJH లో ఉద్యోగాలు
సూపరిండెంట్ పోస్టులు
జీతం : 56,100/-
వ్రాత పరీక్ష ద్వారా ఎంపిక
Don’t Miss..

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..