వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు… మొత్తం 664 ట్రైనీ పోస్టులు

331

వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 664 ట్రైనీ పోస్టులు
అర్హత : 10Th+ ITI/Diploma
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..