వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు

447

వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : ITI/Diploma
జీతం : 16,800/-25,540/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి