విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో ఉద్యోగాలు ఆఫీసర్ పోస్టులు

149

విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ లో ఉద్యోగాలు
ఆఫీసర్ పోస్టులు
చాల తక్కువ కాంపీటీషన్
జీతం : 20,600/-46,500/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..