స్పేస్ సెంటర్ లో ఉద్యోగాలు ITI పాసైతే చాలు జీతం : 21,700 /- 69,100/-

275

స్పేస్ సెంటర్ లో ఉద్యోగాలు
ITI పాసైతే చాలు
జీతం : 21,700 /- 69,100/-
చాలా మంచి అవకాశం
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..