ఇస్రో లో సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అర్హత : Diploma/Degree/PG

233

ఇస్రో లో ఉద్యోగాలు
సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు
అర్హత : Diploma/Degree/PG
జీతం : 1,42,400/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..