కోపరేటివ్ బ్యాంకు లో PO ఉద్యోగాలు డిగ్రీ పాసైతే చాలు జీతం : 22,000/-33,310/-

248

కోపరేటివ్ బ్యాంకు లో PO ఉద్యోగాలు
డిగ్రీ పాసైతే చాలు
జీతం : 22,000/-33,310/-
సొంత జిల్లా లో జాబ్
AP,TS వారికి మంచి అవకాశం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..