గ్రూప్ B, గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పర్మినెంట్ జాబ్స్

148

గ్రూప్ B, గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్
డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్
పర్మినెంట్ జాబ్స్
జీతం : 35,400/- 1,12,400/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..