ప్లాంట్ ఆపరేటర్ పోస్టులు.. అర్హత : SSC+ITI.. జీతం : 16,400/-49,870/-

373

ప్లాంట్ ఆపరేటర్ పోస్టులు
అర్హత : SSC+ITI
జీతం : 16,400/-49,870/-
మిస్ అవ్వకండి
వెంటనే Apply చేయండి

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..