పవర్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు ఆఫీసర్ పోస్టులు Degree పాసైతే చాలు

238

పవర్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు
ఆఫీసర్ పోస్టులు
Degree పాసైతే చాలు
జీతం : 66,420/-
కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..