పోస్టల్ సర్కిల్ లో ఉద్యోగాలు 10Th క్లాసు పాసైతే చాలు

141

పోస్టల్ సర్కిల్ లో ఉద్యోగాలు
10Th క్లాసు పాసైతే చాలు
జీతం : 19,900/-
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్
వెంటనే Apply చేయండి

TS Postal Circle, Mail Motor Service – Staff Car Drivers
qualification : 10th standard with valid driving license
Salary : Rs.19,900/-
offline apply

Website Link : https://gg-l.xyz/GcRNVtwH

PDF Link : https://gg-l.xyz/pOo6FbLLUL

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..