డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోజెక్ట్ అసోసియేట్ పోస్టులు.. 40,000/- జీతం

383

డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోజెక్ట్ అసోసియేట్ పోస్టులు
అర్హత : B.E/B.Tech/BCA/MCA
40,000/- జీతం
చాలా మంచి అవకాశం
వెంటనే Apply చేయండి

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..