తెలంగాణా లో మరో నోటిఫికేషన్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలు జీతం : 45,000/-

264

తెలంగాణా లో మరో నోటిఫికేషన్
మేనేజర్ ఉద్యోగాలు
జీతం : 45,000/-
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..