స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమీషన్ నోటిఫికేషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులు 1000 కి పైగా ఉద్యోగాలు

171

స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమీషన్ నోటిఫికేషన్
జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్టులు
1000 కి పైగా ఉద్యోగాలు
జీతం : 45,000/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..