నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు

299

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..
ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు
భోజనం, వసతి ఉచితం
7Th-Degree పాసైతే చాలు
Male & Female

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..