టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ పాసైన వారికి అధ్బుతమైన అవకాశం నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ పోస్టులు

158

టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ పాసైన వారికి అధ్బుతమైన అవకాశం
నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ పోస్టులు
జీతం : 56,900/-1,12,400/-
పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలు
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..