స్టేట్ బ్యాంక్ లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు

186

స్టేట్ బ్యాంక్ లో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు
జీతం : 1,25,000/-
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
వెంటనే అప్లై చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..