రైల్వే లో 1,03,769 ఉద్యోగాలు 10Th క్లాస్ పాసైతే చాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్

171

రైల్వే లో 1,03,769 ఉద్యోగాలు
10Th క్లాస్ పాసైతే చాలు
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..

RRC Railway Recruitment Cells – 1,03769 Level 1 Posts
Qualifications: 10th pass or ITI from institutions recognised by NCVT/ SCVT or National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT.
male and female can apply

Website Link : https://gg-l.xyz/w3DZEtiHDu

PDF Link : https://gg-l.xyz/cgdbGMl